Informacijos apie duomenų apsaugą interneto svetainė


Interneto svetainė www.ursa-lt.comMalonu, kad apsilankėte šioje interneto svetainėje. Įsipareigojame saugoti jūsų asmens duomenis ir paisyti galiojančių duomenų apsaugos įstatymų, o būtent ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR).

Šiame dokumente apie duomenų apsaugą aiškinama, kokią informaciją (įskaitant asmens duomenis) apdorojame jums apsilankius ir pasinaudojus mūsų pirmiau nurodytu skaitmeniniu pasiūlymu (toliau – interneto svetainė) darbo santykių tikslais.


I. Kas atsakingas už asmens duomenų apdorojimą?

Tvarkytojas, atsakingas už asmens duomenų apdorojimą, yra URSA BALTICS OU, Peterburi Tee 53, 11415 TALLINN, Tel. +371 265 5750. Šiame dokumente apie duomenų apsaugą bet kokiu linksniu vartodami įvardį „mes“ omenyje turime pirmiau minėtą ūkio subjektą.

Su mūsų duomenų apsaugos specialistu galima susisiekti pirmiau nurodytomis priemonėmis arba per Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį..


II. Kokiais principais vadovaujamės?

Kad nenusižengtume galiojantiems duomenų apsaugos įstatymams, jūsų asmens duomenis apdorojame tik tada, jeigu leidžiama pagal įstatymų reikalavimus arba jeigu davėte savo sutikimą. Tai taikoma ir asmens duomenis apdorojant rinkodaros tikslais.

Šioje interneto svetainėje galime rinkti informaciją, kuri neleidžia mums daryti jokių tiesioginių išvadų apie jūsų asmenį. Tam tikrais atvejais, ypač kartu su kitais duomenimis, tokia informacija pagal galiojančius duomenų apsaugos įstatymus vis tik gali būti laikoma asmens duomenimis. Taip pat šioje interneto svetainėje galime rinkti informaciją, kuri mums neleidžia nei tiesiogiai, nei netiesiogiai nustatyti jūsų tapatybės; tokios informacijos pavyzdžiu gali būti bendroji informacija apie visus šios interneto svetainės naudotojus.


III.

Kokius duomenis apdorojame?

Mūsų interneto svetaine galite naudotis nenurodę savo asmens duomenų (tokių kaip jūsų vardas, pašto adresas arba el. pašto adresas). Tačiau, kad galėtumėte naudotis mūsų interneto svetaine, mums reikia apdoroti tam tikrą informaciją. Šioje interneto svetainėje taip pat naudojame tam tikrus analizės būdus.

 1. Žurnalų failai: jums apsilankius šioje interneto svetainėje mūsų interneto serveris automatiškai išsaugo prieigos prašančio kompiuterio srities vardą arba IP adresą (paprastai tai būna jūsų interneto prieigos teikėjo kompiuteris), įskaitant jūsų apsilankymo datą, laiką ir trukmę, jūsų aplankytų pavaldžiųjų puslapių URL adresus ir informaciją apie taikomąsias programas bei terminalus, kuriuos naudojate puslapiams peržiūrėti.
 2. Slapukai: kad mūsų interneto svetainė būtų kuo patogesnė naudotojams, mes, kaip ir daugelis kitų interneto svetainių operatorių, naudojame slapukus. Slapukai – tai nedideli teksto failai, kurie įrašomi jūsų naršyklėje. Šie failai padeda mums atpažinti tam tikrus mūsų lankytojų polinkius naršant mūsų svetainę ir atitinkamai ją projektuoti. Dauguma mūsų naudojamų slapukų yra seansų slapukai. Jie automatiškai pašalinami jūsų apsilankymo pabaigoje. Tačiau naudojame ir nuolatinius slapukus. Jie padeda naudotojams lengviau susiorientuoti. Mūsų slapukai nerenka jokių asmens duomenų ir nėra tinkami jums atpažinti trečiųjų šalių interneto svetainėse. Galite naršyklę nustatyti taip, kad jums būtų pranešta apie slapukų įrašymą ir kad žinotumėte, kada ir kaip naudojami slapukai. Be to, per naršyklės nuostatas galite nesutikti, kad slapukai būtų naudojami. Tačiau dėl to gali būti nebeįmanoma naudotis visomis interneto svetainės funkcijomis.
 3. Interneto svetainės analizė per „Google Analytics“: savo interneto svetainę nuolat tobuliname, todėl naudojame „Google Analytics“ – interneto analizės paslaugą, kuri priklauso įmonei „Google Inc“, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). „Google Analytics“ naudoja slapukus, kurie įrašomi jūsų kompiuteryje ir leidžia analizuoti, kaip naudojatės interneto svetaine. Slapuko generuota informacija apie tai, kaip naudojatės šia interneto svetaine, paprastai siunčiama į „Google“ serverį Europoje (arba Europos ekonominės erdvės valstybėje narėje), kad būtų padarytas anonimiškas IP adresas ir neliktų jokios informacijos, leidžiančios atpažinti asmenį. Tik padarius anonimišką IP adresą sutrumpintas IP adresas siunčiamas į „Google“ serverį JAV, kur ir laikomas. Visas IP adresas į „Google“ serverį JAV siunčiamas ir ten sutrumpinamas tik išskirtiniais atvejais. Šioje interneto svetainėje „Google Analytics“ paslauga naudojama su plėtiniu, leidžiančiu anonimiškai rinkti IP adresus (tai vadinama IP maskavimu). „Google“ mūsų vardu naudos surinktą informaciją, kad įvertintų, kaip naudojatės interneto svetaine, rengtų ataskaitas apie veiksmus interneto svetainėje ir teiktų mums kitas paslaugas, susijusias su interneto svetainės naudojimu. Į „Google Analytics“ jūsų naršyklės siunčiamas IP adresas neinterpretuojamas kartu su kitais „Google“ duomenimis.
Galite atsisakyti slapukų – pasirinkite atitinkamas naršyklės nuostatas. Tačiau norėtume atkreipti jūsų dėmesį, kad tokiu atveju jums gali nepavykti naudotis visomis šios interneto svetainės funkcijomis. Taip pat galite neleisti „Google“ rinkti duomenų, kuriuos generavo slapukas, susijusių su tuo, kaip naudojatės interneto svetaine (įskaitant jūsų IP adresą), ir šiuos duomenis „Google“ apdoroti – tam turite atsisiųsti ir įdiegti naršyklės papildinį, kurį galite rasti čia http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Bus įdiegtas atsisakymo slapukas, kuris neleis, kad ateityje jums apsilankius šioje interneto svetainėje būtų renkami jūsų duomenys. Daugiau informacijos apie duomenų apsaugą „Google Analytics“ galite rasti čia http://www.google.com/analytics/terms/lt.html ir čia http://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=lt.


IV. Kokiais tikslais ir kokiu teisiniu pagrindu apdorojame jūsų asmens duomenis?

 1. Kad galėtumėte naudotis mūsų interneto svetaine, apdorojame asmens duomenis, esančius žurnalų failuose; toks apdorojimas atliekamas vadovaujantis BDAR 6 straipsnio 1 f) punktu, mūsų interneto svetainės eksploatavimo tikslais.
 2. Apdorojame duomenis, surinktus naudojant slapukus ir slapyvardžiais apsaugotus naudotojų profilius tam, kad vykdytume tiesioginės rinkodaros veiklą, rinkos tyrimus ir toliau plėtotume savo skaitmeninius pasiūlymus, atsižvelgdami į naudotojų poreikius ir vadovaudamiesi BDAR 6 straipsnio 1 f) punktu mūsų interneto svetainės naudojimo analizės tikslais.
 3. Pateiktus duomenis apdorojame tam, kad naudodamiesi savo informacija ir konsultavimo galimybėmis teiktume jūsų pasirinktas paslaugas, o jeigu užsisakėte el. pašto naujienlaiškį – kad jus užregistruotume ir siųstume jums el. pašto naujienlaiškį. Šiuos asmens duomenis apdorojame gavę jūsų sutikimą ir vadovaudamiesi BDAR 6 (1) a) straipsniu. Žinokite, kad galite bet kada atsiimti savo sutikimą, nenurodydami priežasčių, ir tai bus taikoma ateityje apdorojant duomenis, tereikia susisiekti su mumis šio dokumento apie duomenų apsaugą pirmame puslapyje nurodytais kontaktais. Be to, kiekviename el. laiške pateikiama nuoroda, per kurią galite atsisakyti el. laiškų prenumeratos.
 4. Jums naudojantis mūsų interneto svetaine surinktus duomenis galime apdoroti ir laikydamiesi mums taikomų teisinių įsipareigojimų bei vadovaudamiesi BDAR 6 straipsnio 1 c) punktu
 5. Jeigu tai būtina, be to, kad asmens duomenis apdorojame darbo santykių arba teisinių įsipareigojimų tikslais, juos taip pat apdorojame savo arba trečiosios šalies pagrįstų interesų tikslais, vadovaudamiesi BDAR 6 straipsnio 1 f) punktu. Pagrįsti interesai gali būti tokie:
  1. pasirengimas gynybai arba gynyba esant teisiniams reikalavimams,
  2. baudžiamųjų nusižengimų prevencija ir tyrimas,
  3. mūsų dalykinės veiklos valdymas, įskaitant rizikos valdymą, ir tolesnė plėtra.

V. Ar privalote teikti duomenis?

Informacija, kuri reikalinga tam, kad galėtumėte užsisakyti mūsų naujienlaiškį, kad jums būtų teikiamos informacijos ir konsultavimo paslaugos, kad būtų vykdomi internetiniai užsakymai arba kad būtumėte užregistruotas kaip naudotojas arba sukurtumėte kliento paskyrą, atitinkamoje interneto svetainės vietoje (pvz., internetinėje formoje) būna pažymėta kaip privaloma informacija; nepateikę tokios privalomos informacijos negalėsite naudotis atitinkama funkcija.

Jeigu iš jūsų rinksime papildomą informaciją, informuosime jus, jeigu tokios informacijos teikimas pagrįstas teisiniais arba sutartiniais įsipareigojimais arba būtinas tam, kad būtų galima vykdyti sutartį. Paprastai nurodome, kokią informaciją galima pateikti savanoriškai ir kuri nebūtina nei pagal teisinius, nei pagal sutartinius įsipareigojimus arba sutarties tikslais.


VI. Kas gauna arba turi prieigą prie jūsų duomenų?

Paprastai jūsų asmens duomenys apdorojami mūsų įmonės viduje. Priklausomai nuo asmens duomenų kategorijų, prie jūsų asmens duomenų prieiga suteikiama tik tam tikriems skyriams ar organizaciniams padaliniams. Tokie padaliniai paprastai būna susiję su mūsų skaitmeniniais pasiūlymais (pvz., interneto svetainėmis); taip pat tai gali būti mūsų IT skyrius. Vadovaujantis vaidmenų / teisių valdymo samprata, prieiga prie asmens duomenų ribojama įvertinus atitinkamas funkcijas ir būtiną jos panaudojimo mąstą atitinkamais apdorojimo tikslais.

Jeigu tai neprieštarauja įstatymams, jūsų asmens duomenis galime perduoti mūsų įmonei nepriklausantiems gavėjams. Tokie išoriniai gavėjai gali būti:

- paslaugų teikėjai, kurie atskiro su mumis sudaryto susitarimo pagrindu teikia tam tikras paslaugas, kurios gali būti susijusios su asmens duomenų apdorojimu, bei mūsų paslaugų teikėjų aprobuoti subrangovai;

- privačios ar viešosios įstaigos, kurioms privalome perduoti jūsų asmens duomenis pagal mums taikomus teisinius reikalavimus.


VII. Ar priimame sprendimus automatiškai?

Eksploatuodami savo interneto svetainę sprendimų automatiškai paprastai nepriimame (įskaitant profiliavimą), kaip tai apibrėžta BDAR 22 straipsnyje. Jeigu pradėsime taikyti tokius procesus ateityje, jums atskirai apie tai pranešime, vadovaudamiesi atitinkamomis įstatymų nuostatomis.


VIII. Ar duomenys būna perduodami į ES / EEE nepriklausančias šalis?

Paprastai asmens duomenys apdorojami Europos Sąjungoje arba Europos ekonominėje erdvėje; neketiname asmens duomenų perduoti į kitas šalis.

Vadinamosiose trečiosiose šalyse esantiems gavėjams informaciją galime perduoti tuo atveju, jeigu naudojamės apsaugų teikėjų paslaugomis interneto informacijos analizės tikslais. Trečiosios šalys – tai Europos Sąjungai arba Europos ekonominės erdvės susitarimui nepriklausančios šalys, kuriose negalima užtikrinti tokio paties lygio duomenų apsaugos kaip Europos Sąjungoje.

Jeigu perduodamoje informacijoje yra asmens duomenų, prieš ją perduodami pasirūpinsime, kad būtų užtikrinta būtinoji tinkamo lygio duomenų apsauga atitinkamoje trečiojoje šalyje arba kai ją turės trečiojoje šalyje esantis gavėjas. Tai galima padaryti pagal vadinamąją Europos Komisijos pakankamos duomenų apsaugos rezoliuciją, pagal kurią nustatomas tinkamas duomenų apsaugos lygis trečiojoje šalyje. Duomenų perdavimą taip pat galime pagrįsti vadinamosiomis ES standartinėmis sutartinėmis išlygomis, dėl kurių susitariama su gavėju, arba, jei gavėjai yra JAV, laikydamiesi vadinamojo ES ir JAV „Privatumo skydo“ principų. Jei paprašysite, mielai suteiksime jums daugiau informacijos apie atitinkamas garantijas, kuriomis užtikrinamas reikiamas duomenų apsaugos lygis; kontaktinius duomenis galite rasti šio dokumento apie duomenų apsaugą pradžioje. Informacijos apie ES ir JAV „Privatumo skydo“ dalyvius ieškokite čia www.privacyshield.gov/list.


IX. Kiek laiko saugomi jūsų duomenys?

Paprastai asmens duomenis saugome tol, kol turime pateisinamą pagrindą jiems laikyti, ir jeigu neteikiama pirmenybė duomenų subjekto interesui nepateikti duomenų tolesniam tvarkymo procesui. Net ir neturėdami pateisinamo pagrindo galime toliau saugoti duomenis, jeigu yra toks teisinis reikalavimas (pvz., laikydamiesi įstatymuose numatytų duomenų laikymo įsipareigojimų). Asmens duomenis pašaliname net ir duomenų subjektui nesiėmus jokių veiksmų, kai jų nebereikia laikyti tais tikslais, kuriais jie buvo surinkti arba kitaip apdoroti, arba jeigu toliau jų laikyti negalima pagal įstatymus.

Dėl pirmiau minėto duomenų apdorojimo mes paprastai:

- žurnalo duomenis pašaliname per septynias dienas, jeigu jų nereikia laikyti ilgiau pagal teisinius reikalavimus, pavyzdžiui, netinkamo naudojimo atvejų nustatymo tikslais ir techninių trikčių nustatymo bei šalinimo tikslais;

- duomenis, apdorotus vykdant internetinį užsakymą, pašaliname pasibaigus įstatymuose numatytam jų laikymo laikotarpiui;

- duomenis, apdorotus registruojant naudotoją arba kliento paskyrą, pašaliname pasibaigus registracijos laikotarpiui arba pašalinus kliento paskyrą.

Jeigu asmens duomenis reikia saugoti laikantis teisinių įsipareigojimų, tokie duomenys bus laikomi iki atitinkamo jų laikymo laikotarpio pabaigos. Kai duomenys apdorojami tik jų išlaikymo pagal tiesinius reikalavimus tikslais, prieiga prie tokių duomenų paprastai būna ribojama ir jie esant reikalui būna prieinami tik tokio įsipareigojimo vykdymo tikslais.


X. Kokios yra jūsų kaip duomenų subjekto teisės?

Kaip duomenų subjektas galite:
- reikalauti prieigos prie savo asmens duomenų, BDAR 15 straipsnis;
- reikalauti apriboti neteisingų asmens duomenų naudojimą, BDAR 16 straipsnis;
- reikalauti ištrinti jūsų asmens duomenis, BDAR 17 straipsnis;
- reikalauti apriboti jūsų asmens duomenų apdorojimą, BDAR 18 straipsnis;
- pasinaudoti duomenų perkeliamumo teise, BDAR 20 straipsnis;
- prieštarauti jūsų asmens duomenų apdorojimui, BDAR 21 straipsnis.
Nurodytomis teisėmis galite pasinaudoti pateikę mums pranešimą šio dokumento apie duomenų apsaugą pirmame puslapyje nurodytais kontaktais.

Jeigu turite kitų klausimų, galite susisiekti su mūsų duomenų apsaugos specialistu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį..

Be to, turite teisę kompetentingai priežiūros institucijai pateikti nusiskundimą dėl to, kaip tvarkomi jūsų asmens duomenys, BDAR 77 straipsnis.