Savybių deklaracijosEksploatacinių savybių deklaracija (DWU) (Deklaracija dėl eksploatacinių savybių - DoP) yra konkrečiai medžiagai (konkrečiam gaminio paketui) skirtas dokumentas.
Eksploatacinių savybių deklaracijos numeris yra ant produkto etiketės. Žemiau, etiketės pavyzdyje, numeris rodomas kaip XXX-XXX-YYY-ZZZ


Norėdami gauti dokumentą, eikite dop.ursa-insulation.com į dop.ursa-insulation.com ir vykdykite instrukcijas.
Kiekvieną kartą produkto savybės pateikiamos gaminio kortelėse, paskelbtose mūsų svetainėje.