FAQ


 

Kas tai yra lambda λ?
λ yra šilumos laidumo koeficientas. Jis apibūdina atitinkamą medžiagą. Kuo mažesnis λ, tuo geresnės medžiagos izoliacinės savybės – ji perduoda mažiau šilumos. Lambda koeficientas išreiškiamas (W/mK). Šis koeficientas apibūdina šilumos kiekį, išreikštą W (vatais), per valandą prasiskverbiantį per 1 metro (m) storio ir 1 m2 paviršiaus ploto medžiagos sluoksnį, kai temperatūros skirtumas abiejose medžiagos pusėse yra vienas K (Kelvino) laipsnis. „URSA“ produktų lambda koeficientas yra 0,031–0,045.

 

Kas tai yra šiluminė varža R?
Šiluminė varža R apibūdina tam tikro storio medžiagą. Kuo didesnė šiluminės varžos vertė, tuo geresnės sluoksnio izoliacinės savybės. R išreiškiama (m2K/W). Kuo geresnis (mažesnis) lambda koeficientas ir kuo didesnis medžiagos storis, tuo geresnė sluoksnio šiluminė varža. „URSA“ vatos varža R yra 1,11–6,45.

 

Kas tai yra šilumos perdavimo koeficientas U?
Šilumos perdavimo koeficientas U  apibūdina atitinkamą statybinę pertvarą. U  išreiškiamas (W/m2K). Kuo mažesnė U vertė, tuo geresnės atitinkamos pertvaros izoliacinės savybės (mažesni energijos nuostoliai). Didžiausius atskirų pertvarų U dydžius nustato atitinkamas Statybos ministro potvarkis (vadinamosios techninės sąlygos), kuriame numatytos projektavimo gairės. Pavyzdžiui, nuo 2017 m. šlaitinių stogų U koeficientas yra 0,18 (W/m2K), o nuo 2021 m. jis bus 0,15 (W/m2K).

 

 

Kokia vatos tankio reikšmė jos parametrams?
Vatos tankis yra antrinis parametras. Pagrindiniai vatos parametrai yra šilumos perdavimo koeficientas ir garso sugerties koeficientas. Stiklo vatos gaminių pranašumas yra labai geri šiluminiai ir akustiniai parametrai esant mažam tankiui. Dėl mažo stiklo vatos svorio montavimo darbai atliekami lengvai ir efektyviai, o  pastato konstrukcija apkraunama nedaug.

 

 

Kodėl nenurodoma konkrečių gaminių U  koeficiento vertė?
Šilumos perdavimo koeficiento U vertė apibūdina visos pertvaros savybes, kaip visumos, o ne atskirų jos elementų. Praktiškai nėra pertvarų, kurias sudarytų tik vata, todėl gaminių U reikšmė nenurodoma.

 

 

Ar šlaitiniuose stoguose turėtų būti naudojama garų barjerinė plėvelė?
Stogo sandarumo trūkumas įtakoja vėlesnius energijos nuostolius, todėl garų barjerinė plėvelė turi būti paklota labai sandariai. Plėvelės jungimo tarpusavyje ir jungimo su siena (grindimis) vietose būtina juostomis užtikrinti plėvelės sluoksnio sandarumą. Užtikrinami sandarumą taip pat sumažiname pavojų, kad vatos sluoksnyje kondensuosis vandens garai.

 

Ką daryti, kad vatoje nesikondensuotų vandens garai?
Vandens garų kondensavimasis vatoje yra reiškinys, priklausantis nuo temperatūros patalpoje ir lauke bei oro drėgnumo skirtumų. Iš patalpos pusės panaudoję garų barjerinės plėvelės sluoksnį, sumažiname vandens garų kondensacijos riziką. Išorinėje vatos pusėje panaudojus garams labai pralaidžią vėjo izoliaciją, sudaroma galimybė išgaruoti laikinai susikaupusiai drėgmei.

 

Kodėl nereikėtų izoliuoti stogo prieš atliekant „šlapius“ darbus?
Pastogėje atliekami „šlapi“ darbai smarkiai padidina oro drėgnumą. Jei stogas yra apšiltintas vata, bet dar neuždengtas sandariu garų barjero sluoksniu, drėgmė patenka į vatą, kurioje susidarius nepalankioms sąlygoms (pvz., žiemą, kai lauke temperatūra yra neigiama, o viduje – teigiama) kondensuojasi. Dėl to vata laikinai sušlampa. Vandens izoliacinės savybės yra vidutiniškai 20 kartų prastesnės nei vatos, todėl bet koks vandens kiekis vatoje gali pabloginti sluoksnio izoliacines savybes. Vata patalpoje turi būti dedama baigus „šlapius“ darbus. „Šlapius“ darbus po vatos paklojimo leidžiama atlikti tada, kai vatos sluoksnis jau yra apsaugotas sandariu garų barjerinės plėvelės sluoksniu.

 

Kaip montuoti vatą pertvarose?
Yra keli pagrindiniai dalykai, labai svarbūs montuojant vatą pertvarinėje sienoje. Vata turi sandariai užpildyti tarpą tarp gipso kartono plokščių. Vata taip pat turi būti supjaustyta taip, kad tvirtai priglustų prie plieninių profilių – kiekvienas tarpas yra akustinis tiltas – tai yra triukšmas, sklindantis iš gretimos patalpos. Po kiekvienu plieniniu profiliu (tarp profilio ir grindų, sienos, lubų) būtina naudoti „URSA“ akustinę juostą TRS, kitaip garso izoliacija drastiškai sumažės.

 

Kokie yra vatos naudojimo pertvarose privalumai?
Pertvaros – tai ideali vieta naudoti „URSA“ vatą. Užpildę tarpą tarp gipso kartono plokščių, gauname puikų garso izoliacijos sprendimą, efektyviai pašalinantį iš gretimo kambario sklindančius atgarsius. Naudojant „URSA“ gaminius galima pasiekti garso izoliaciją net iki 68 dB! (R'A1). Vata pertvarinėje sienoje taip pat reiškia pastate esančių žmonių saugumą. Naudojant „URSA“ vatą galima pasiekti atsparumą ugniai iki EI 120.

 

 

Kokio storio vatą reikia naudoti pertvaroje?
Vatos sluoksnio storis pertvarinėje sienoje priklauso nuo sienos konstrukcijos. Naudojamos vatos storis turi būti lygus atstumui tarp gipso kartono plokščių. Kadangi visa erdvė tarp plokščių 100 % užpildoma vata, minimaliomis finansinėmis sąnaudomis užtikrinamas optimalus garso izoliacijos sprendimas.